Om mærkeordningen   |   Om os   |   Kontakt   |   Log ind Engelsk flag Tysk flag Svensk flag Islandsk flag  
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder
PilFind steder
PilVirksomheder
PilKommuner
PilAktuelt
PilOm mærkeordningen
PilOm os*Udskriv denne side    *Læs højt   Tekststørrelse Større font *Mindre font

Sådan opstod God Adgang til arbejdspladsen

Registreringsordningen "God adgang til arbejdspladsen" er et resultat af den tidligere regerings  handlingsplan på beskæftigelsesområdet "Handicap og Job" fra december 2004. Danske Handicaporganisationer blev opfordret til at undersøge, om det kunne lade sig gøre at udvikle en ordning for frivillig registrering af tilgængelighed til virksomheder og arbejdspladser.

Projektet blev gennemført i perioden 2006-2009. Den færdige registreringsordning blev 1. juni 2009 overdraget fra Danske Handicaporganisationer til God Adgang.

Formål

Det har stor betydning for både nuværende og kommende medarbejdere med handicap, men også for kunder, samarbejdspartnere og andre besøgende, at en virksomhed er har gode adgangsforhold. Derfor var det formålet at opbygge en registreringsordning, der kan hjælpe virksomheder med at få styr på tilgængeligheden.

For en person med handicap er tilgængelig afgørende for at kunne fungere på en arbejdsplads. Det handler grundlæggende om at indrette sine adgangsveje så de kan benyttes af alle, sørge for det er muligt uhindret at bevæge sig på egen hånd rundt mellem afdelinger og bygninger, at der er handicaptoiletter, der opfylder mindstekrav, at mødelokaler, kantiner er indrettet så alle kan benytte dem osv. For den enkelte medarbejder med et handicap kan det også være nødvendigt at være fleksibel i forhold til indretning af kontorer, sikre produktionsudstyr kan betjenes, der indkøbes tilgængelige IT-systemer, software, og hardware mv.

Hvis det skal blive nemmere at kombinere handicap og job, kræver det mere viden om, og et system til at teste, hvorvidt virksomheder og arbejdspladser er indrettet eller kan indrettes, så de er tilgængelige for mennesker med handicap.

Som et resultat af projektet rummer Mærkeordningen God Adgang idag nogle værktøjer, der gør det lettere for virksomheder at arbejde med tilgængeligheden til arbejdspladserne samtidig med at potentielle medarbejdere har fået mulighed for at få information om de faktiske fysiske rammer i virksomheden.

Læs projektbeskrivelsen og se tidsplanen for projektet.til topGå til top

"Udnyt potentialet"

Klik her for at læse mere om kampagnen og 161 tilmeldte virksomheder.


Kollega til Kim:
"Han holder simpelthen styr på det hele. Han har en meget stor stolthed i sit arbejde."

Kims historie