Om mærkeordningen   |   Om os   |   Kontakt   |   Log ind Engelsk flag Tysk flag Svensk flag Islandsk flag  
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder
PilFind steder
PilVirksomheder
PilKommuner
PilAktuelt
PilOm mærkeordningen
PilOm os*Udskriv denne side    *Læs højt   Tekststørrelse Større font *Mindre font

Hvordan foregår registreringen af tilgængelighed 

Registreringsordningen "God adgang til arbejdspladsen" gør det muligt at arbejde med tilgængelighed i virksomheder på to niveauer. Selvregistrering eller en God Adgang mærkning.

Selvregistrering

En selvregistrering er en tilgængelighedsregistrering, der er baseret på, at en medarbejder i virksomheden selv laver grundregistreringen af oplysninger om tilgængeligheden. Det er gratis at oprette sig som bruger og lave registreringen. Det er dog et værktøj, som kræver noget kendskab til tilgængelighed på den enkelte virksomhed eller arbejdsplads.

Til forskel fra en God Adgang mærkning kontrolleres og verificeres oplysningerne ikke af God Adgang. På baggrund af registreringen genereres et faktaark, hvor gæster, forretningsforbindelser eller potentielle ansøgere kan læse om tilgængeligheden til arbejdspladsen. Det angives, at de registrerede tilgængelighedsdata er selvoplyste.

"Selvregistrering" kan gennemføres uden beregning.Klik her, hvis du vil oprette en profil og lave en selvregistrering af din virksomhed.

God Adgang mærkning

En God Adgang mærkning er baseret på en grundregistrering udført af professionelle registranter, der indeholder krav til  fysisk tilgængelighed til en given virksomhed eller arbejdsplads for alle syv handicapgrupper. Registreringen gennemgår den aktuelle tilgængelighed og trækker på viden fra relevante medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Registreringen bliver efterfølgende valideret af God Adgang. 

På baggrund af registreringen udarbejdes en statusrapport over tilgængeligheden med forbedringsforslag. Samtidig genereres faktaark, der offentliggøres her på hjemmesiden, med henblik på at informere gæster, forretningsforbindelser eller potentielle ansøgere om tilgængeligheden på virksomheden/arbejdspladsen. Virksomheden får også tilsendt et skilt og/eller et diplom, som kan opsættes i virksomheden.

En registrering kan alene kortlægge og vurdere den fysiske tilgængelighed. Spørgsmål om arbejdspladsindretning, jobfunktionen, arbejdsredskaber og IT kan pt. kun registreres som informationsspørgsmål. 

Kontakt God Adgang, hvis du ønsker at få besøg af en professionel registrant og få gennemført et tilgængelighedstjek.til topGå til top

"Udnyt potentialet"

Klik her for at læse mere om kampagnen og 161 tilmeldte virksomheder.


Lone:
"Der er nogle ting, man er nødt til at gøre anderledes. Og det kan altså godt give nogle nye ideer."

Lones historie