LineFTA Logo- RullstolsburnaRullstolsburna  Gang-, arm- og håndhandicapGång-, arm- och
hand-handikappade
Nedsatt synNedsatt syn Nedsatt hörselNedsatt hörsel AllergikereAllergikere UtvecklingshandikappedeUtvecklingshandikappede LässvårigheterLässvårigheter
*Menu
*Pil Sök tillgänglige anläggningar

*Udskriv denne side    Tekststørrelse Større font *Mindre font
Dansk English Deutsch Island

Välkommen till godadgang.dk

Här hittar du de företag och organisationer som är med i märkningssystemet för tillgänglighet - och för vilka platsens tillgänglighet därmed är registrerad och märkt. Sök t.ex. bland restauranger, konferens-, mäss- och mötesställen eller museer och attraktioner inomhus. Använd funktionen "Sök tillgänglige anläggninger" för att hitta dem.                            

Vad står tillgänglighetsmärkningen för?

Tillgänglighetsmärket är ett danskt kvalitetsmärke, som informerar om tillgänglighetsförhållandena.   
 
Tillgänglighetsmärkningen ges för tillgänglighet inom en eller flera av följande sju kategorier/handikapp:

Platser med ett Tillgänglighetsmärke lever upp till minimikraven för tillgänglighet för en eller flera av de sju grupperna. 

Om du har en funktionsnedsättning, som gör, att du har vissa krav på omgivningen för att slippa problem, behöver du bara titta efter Tillgänglighetsmärket, eftersom det tillgodoser dina intressen.

Mærkeordningens logotill topGå till top
Nye mærker
Tornøes Hotel
Tornøes Hotel >

Skønne Tornøes Hotel i Kerteminde med tilgængelige værelser