Godadgang Logo

Bornholms Velkomscenter

Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter
Bornholms Velkomscenter

Oversigt over Bornholms Velkomscenter

Informationer til
Check Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er indgang til Bornholms Velkomscenter fra parkeringsarealet ved bygningen eller fra Nordre Kystvej, hvis man holder på parkeringsarealet ved Snellemark Centret. Indgangene er stort set ens. Velkomstcenteret er bemandet i åbningstiden. Der findes almindelige toiletter og et handicaptoilet i bygningen.

Parkering ved Velkomstcenteret

Antal handicap-parkeringspladser3 stk

Antal P-pladser ialt100 stk

Kommentar: Der er indkørsel til det store parkeringsareal ved Bornholms Velkomstcenter via Bådehavnsvej. Der er 3 markerede handicapparkeringspladser tæt på indgangen. Kombardo Expressen holder også lige ved velkomstcenteret.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne0 stk

Adgang frem til indgangen

Afstand fra handicapparkering til indgang25 m

Afstand fra holdeplads til indgang20 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFliser

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Niveauudlignings hældning i %2 %

Indgangen til Velkomstcenteret

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin3 cm

Dørtrin er udlignet Ja

Kommentar: Der er to indgange til bygningen - en fra parkeringsarealet og en for gående, der kommer fra byen eller parkeringsarealet overfor Bornholms Velkomstcenter ved Snellemark Centret.

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang150 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre90 cm

Kommentar: Der er to dørpartier ind til velkomscenteret med et vindfang imellem. Dørene skal åbnes manuelt.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Informationsskranken

Skrankehøjde110 cm

Mindste længede af friplads foran skranke200 cm

Betalingsterminal, betjeningshøjde110 cm

Kommentar: Skranken er bemandet i velkomstcenterets åbningstid.

Indretning af toilet

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet77 cm

Toiletdør, træk og trykkraft1 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet160 cm

Længde af vendeareal på toilet160 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.170 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg80 cm

Toilethøjde50 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser104 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl100 cm

Øvrige generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport200 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 03-08-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96