Godadgang Logo

Faaborg Turistbureau

Faaborg Turistbureau

Oversigt over Faaborg Turistbureau

Informationer til
Check Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er særskilt tilgængelig indgang til højre for trappen, med adgang til turistkontoret via elevator.

Parkering og ankomst

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne1 stk

Adgang frem til hovedindgang

Afstand fra handicapparkering til indgang5 m

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgangsforhold ved hovedindgang

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang150 cm

Kommentar: Repos ved automatisk døråbner.

Passagebredde gennem indgangsdøre100 cm

Tilladt at medbringe servicehundJa

Forhal, modtagelse eller reception

Betalingsterminal, betjeningshøjde115 cm

Fri passagebredde frem til skranke 130 cm

Skrankehøjde110 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

Bygningsindretning efter hovedindgang

Elevator giver adgang til : stuen - 1.sal

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde157 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 100 cm

Etageknapperne, højeste105 cm

Passagebredde gennem døre i bygningen78 cm

Højden af dørtrin i bygningen3.5 cm

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Indretning af toilet

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet80 cm

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet190 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg80 cm

Toilethøjde45 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på knappen på håndtørrer120 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Øvrige generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport200 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 29-05-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96