Godadgang Logo

Naturkraft - Cafe

Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe

Oversigt over Naturkraft - Cafe

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Cafeen ligger på 1.sal i den store udstillingsbygning. Der er adgang til cafeen via elevator eller trapper. Der er toiletter lige ved cafeen og ellers også i stueplan lige ved indgangen. Se separate oplysninger om toiletterne.

Indgangen

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Kommentar: Der er censorstyret dørautomatik på begge døre.

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgangsdøren200 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre180 cm

Indretningen af bygningen

Elevator giver adgang til : Elevatoren findes inde i bygningen og kører mellem stueplan og 1. sal. Man finder den til venstre for indgangen til bygningen.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 200 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde210 cm

Etageknapperne, laveste 90 cm

Etageknapperne, højeste110 cm

Kommentar: Elevatoren løfter 1000 kg eller 13 personer.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Indretning af restaurant, cafe eller bar

Skrankehøjde90 cm

Højde på skranke, der benyttes til udlevering af mad100 cm Red

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

Betalingsterminal, betjeningshøjde100 cm

Kommentar: Betalingsterminalen kan flyttes, så den kan betjenes i forskellig højde.

Frihøjde under bord70 cm

Fri dybde under bord50 cm

Toiletfaciliteter

Handicaptoilet Ja

Kommentar: Se separate registreringer af de tre toiletter i udstillingsbygningen.

Generelt

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 23-07-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96