Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Mere om tilgængelighedsmærket

Tilgængelighedsmærket signalerer, at virksomheden eller stedet prioriterer at give alle de bedste muligheder for at færdes på stedet.

Mærkningsordningen omfatter 7 forskellige handicapgrupper med hver deres behov for tilgængelighed. Virksomheden får tildelt et mærke for hver af de grupper, hvor man opfylder de pågældende gruppers minimumskrav til tilgængelighed.

Mærket gives for tilgængelighed inden for en eller flere af følgende 7 handicapkategorier:

 • kørestolsbrugere
 • gang-, arm- og håndhandicappede
 • synshandicappede
 • hørehandicappede
 • astmatikere og allergikere
 • udviklingshandicappede
 • alle med læsevanskeligheder

Mærket giver overblik

Virksomheder med et tilgængelighedsmærke for en eller flere af disse kategorier lever således op til en række krav om fysiske forhold på stedet, der gør virksomheden tilgængelig for personer med nedsat funktionsevne.

På denne baggrund kan en virksomhed nemt og enkelt videreformidle, hvem virksomheden har mulighed for at byde velkommen og lige så vigtigt, hvem man ikke har mulighed for at byde velkommen.

Mærkningsordning med bred opbakning

Tilgængelighedsmærket er udviklet i samarbejde mellem Horesta, Danske Handicaporganisationer, Dansk Standard og VisitDenmark. Det giver en bred opbakning i erhvervslivet og i handicaporganisationerne.

Anvendelse af mærkeordningen

Mærkeordningen God Adgang er beregnet til brug i eksisterende bygninger, steder m.m. Nybyggeri og større ombygninger skal følge BR 10 som er omtalt i SBI anvisning 230 og i SBI's Tjeklister til tilgængelighed. 

 

Mærkeordningen God Adgang kan benyttes af alle virksomheder, steder m.m.:

 • Hvortil der er offentlig adgang
 • Som ønsker at informere eller markedsføre gode adgangsforhold
 • Som ønsker et fagligt og uvildigt tjek af tilgængeligheden i forb. med renovering, ombygning eller til brug for planlægning af tilgængelighedsforbedringer.
 • Som ønsker at arbejde med tilgængelighed som et konkret element i en CSR strategi.
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96