Godadgang Logo

Ud i naturen - for alle

Naturen er for alle, men for mange kan det være vanskeligt at finde egnede oplevelser, udflugter eller ture. God Adgang registrerer også naturoplevelser, så du kan få detaljerede billeder og oplysninger om en tur eller et udflugtsmål. Måske skal du træffe nogle særlige forholdsregler, medbringe særligt udstyr eller indstille dig på de muligheder og begrænsninger, der måske er på stedet. Vi håber, at du vil læse om nogle af stederne og får glæde af oplysningerne om adgangsforholdene. 

Du kan også klikke tilbage til søgemuligheden og søge på kategorier som "naturoplevelser og udsigtspunkter", "badebroer" eller "stande og udendørsbade" for at læse om tilgængeligheden til flere steder.


Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96