Godadgang Logo

Astma eller allergi

Allergi er en reaktion på stoffer (allergener), der findes i vores omgivelser. Hvis man har allergi, sker der en specifik, målbar reaktion i immunforsvaret, når man udsættes for bestemte allergener. Allergener er stoffer, der for andre er uskadelige, men som kan give symptomer, hvis man har udviklet allergi. Allergener kan fx være pollen, husstøvmider, dyreallergener, nikkel og fødevarer. Husstøvmider findes fortrinsvis i sengemiljøer. Dyreallergener findes i stor mængde i bygninger, hvor der færdes pelsdyr.

Allergien udløses ved indånding, indtagelse eller kontakt med allergener og kan give symptomer som høfeber, astma, eksem, nældefeber og symptomer fra maven. I nogle tilfælde kan der udløses et livstruende chok ved kontakt med det allergen, man ikke tåler.

Mennesker med astma og høfeber har følsomme slimhinder i luftveje, øjne og næse. Allergien udløses, når disse udsættes for luftvejsirriterende stoffer som f.eks. tobaksrøg og parfume. At have allergi eller astma kan i nogle tilfælde give unødvendige begrænsninger i hverdagen. For mange, der er hårdt ramt, kan det være umuligt fx at bo på hotel, fordi man reagerer meget kraftigt på stoffer som fx dyreallergener eller "lugtende" rengøringsmidler.

Da der ofte kun skal små mængder til at udløse allergiske symptomer, er det vigtigt for mennesker med allergi, astma og høfeber at kunne få detaljeret og præcis information om forekomsten af allergener og luftvejsirriterende stoffer.

Mennesker med astma og allergi har behov for:

  • Effektiv udluftning og god ventilation
  • Ingen gulvtæpper i rum hvor man skal sove eller hvor man opholder sig i længere tid
  • God og grundig rengøring med allergivenlige rengøringsmidler
  • Dyrefri fællesarealer
  • Regelmæssig rensning og skift af filtre til udluftnings- og ventilationssystemer herunder evt. aircondition
  • Detaljeret og præcis information om forekomsten af allergener og luftvejsirriterende stoffer
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96