Godadgang Logo

Turisme for alle

Udnytter du information om adgang for alle i markedsføringen af din virksomhed? Er dine bygninger og faciliteter indrettet, så alle gæster kan bydes velkommen? God Adgang hjælper dig gerne med at sikre kvaliteten, så flere gæster kan færdes i din virksomhed uden barrierer.

En God Adgang registrering sikrer god information om adgangsforholdene til dine gæster, og du får et overblik over forhold, som har betydning for mennesker med handicap, og hvordan disse eventuelt kan forbedres. 

"Turisme for Alle" udgør i dag et stort potentiale for dansk turisme. Allerede i dag betegner 8-9 % af de rejsende sig selv som værende berørt af et handicap eller en funktionsnedsættelse. Og det tal bliver ikke mindre, når man ser på den generelle demografiske udvikling. I 2019 fik Danske Handicaporganisationer og Bevica udarbejdet en rapport der afdækker potentialet for turisme for alle. Læs mere i rapporten Turisme for alle - Forundersøgelse via dette link.

Ønsker du at få registreret din virksomhed og blive medlem af God Adgang kan du læse mere om priser her eller kontakte os for et konkret tilbud og beskrivelse af fremgangsmåden. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96