Godadgang Logo

Fokus på gode adgangsforhold

Et medlemskab af God Adgang sikrer faglig sparring og konkret rådgivning om, hvordan tilgængeligheden kan forbedres i de bygninger/steder du vælger at tilmelde ordningen. Til hvert god adgang registreret sted udarbejdes en tjekliste, som beskriver hvor og hvordan  adgangsforholdene kan forbedres, og du har altid mulighed for at drøfte dine udfordringer eller løsninger med en ekspert fra God Adgang.  

Overvejer du et samarbejde med God Adgang?

Godt 30 kommuner er medlem af God Adgang og har fået registreret et antal bygninger og udearealer i deres kommune.

Der er kommuner, der har behov for at arbejde med tilgængeligheden i 5 bygninger, og der er kommuner, der vil sikre et samlet overblik over tilgængeligheden til 30 bygninger, og nogle vil gerne informere borgerne om adgangen til endnu flere bygninger.

Nogle prioriterer kultur og sportstilbud, andre har fokus på adgangen til de borgerrettede tilbud og hos nogle er skolerne i fokus.

Hvis du overvejer, om et samarbejde med God Adgang også er interessant for jer, kan vi aftale et uforpligtende møde enten i jeres forvaltning, med jeres handicapråd eller i et andet relevant forum. Med udgangspunkt i jeres prioriteringer kan vi drøfte, hvordan vi kan bidrage, kvalificere arbejdet, gøre arbejdet tydeligere, sikre borgerne bedre information m.m.   

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96