Godadgang Logo

God Adgangs bestyrelse

Foreningen God Adgang ledes af en bestyrelse. Foreningens 3 stiftere - Danske Handicaporganisationer, VisitDenmark og Horesta - har hver en født ret til udpegning af en repræsentant til bestyrelsen. 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand samt repræsentanter til de øvrige ledige pladser i bestyrelsen.  Bestyrelsens medlemmer samt bestyrelsens formand vælges for 2 år ad gangen, hvorefter der kan opnås genvalg.


Her kan du se, hvem der sidder i God Adgangs bestyrelse:


Sif Holst, Danske Handicaporganisationer

Formand for bestyrelsen

E-mail: Sho@handicap.dk


Jan Fischer, Horesta

Næstformand

E-mail: fischer@horesta.dk


Eva Thybo, Visit Denmark

E-mail: et@visitdenmark.com


God Adgangs handlingsplan

Billede af God Adgangs handlingsplan

God Adgang er en lille organisation med store ambitioner og stor indflydelse. Du kan læse mere om bestyrelsens strategi og handlingsplan for God Adgang

Læs mere om bestyrelsens strategi

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96