Godadgang Logo

Sådan bliver din praksis God Adgang registreret

For at blive God Adgang registreret skal din praksis have et besøg af en konsulent fra God Adgang. Konsulenten forbereder det materiale, der skal bruges. Ved det første besøg registreres oplysningerne om adgangsforholdene til din praksis og de faciliteter, som dine patienter har adgang til. Der måles op, udfyldes et skema og tages billeder.

Oplysningerne om adgangsforholdene bruges til to ting:

  • Der udarbejdes et faktaark i tekst og billeder, som præsenterer adgangsforholdene, så dine patienter og pårørende kan danne sig et indtryk af forholdene forud for besøget. Faktaarket markedsføres på godadgang.dk og på sundhed.dk under din praksisdeklaration, og du kan lægge et link ind på din egen hjemmeside. Jo flere steder du kan markedsføre dit faktaark og dit medlemskab af God Adgang jo bedre.
     
  • Derudover udarbejder God Adgang en rapport med inspiration til hvordan og hvor, der er forhold i klinikken, der har betydning for mennesker med handicap, som vil kunne forbedres i forhold til idag. På dette faglige grundlag kan du vælge, om nogle af forslagene skal prioriteres, så adgangsforholdene forbedres for en eller flere af de 7 brugergrupper, som indgår i mærkeordningen.

Et medlemskab af God Adgang er frivilligt, og du vælger selv, om du vil investere i forbedringer af tilgængeligheden, og hvor meget du vil bruge din mærkning i din markedsføring. 
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96