Godadgang Logo

Kort om gæsterne

Rejsende med handicap er ikke belyst særlig godt i de danske rejseanalyser. Det skyldes formentlig, at rejseanalyserne har fokus på gæsternes rejsemotiver og rejseadfærd, og her adskiller rejsende med handicap sig ikke væsentligt fra alle andre rejsende. Alle vælger rejse og destination ud fra personlige præferencer og interesser. 

Men noget ved vi om rejsende med handicap fra danske og udenlandske analyser:

- Mennesker med handicap bidrager til turismen med mellem 8,1 og 9,7 mio. overnatninger/omsætning årligt

- Andelen af danskere, der angiver at have et større eller mindre fysisk handicap eller helbredsproblem (”fysisk handicap”) eller en større eller mindre psykisk lidelse (”psykisk handicap”), har været konstant på 31 % i perioden 2012-2020.

- Markedet er internationalt i vækst og dette gælder formentlig også for dansk turisme.

- Information om tilgængelighed er et altafgørende element i forbindelse med beslutning om feriedestination

- Rejser sjældent alene, er loyale, holder typisk lidt længere ferier og rejser ofte uden for højsæsonen

- Hele familien skal holde ferie – fokus på kvalitet med færrest mulige barrierer

- Den sammenhængende rejsekæde er især væsentlig, da man gerne vil have vished for at man kan bo, spise, opleve og besøge steder

- 30% rejser aldrig – (11% af gennemsnittet)

- 48% vil gerne rejse mere, hvis der er tilgængelighed

- 37% har afstået fra at rejse pga. manglende tilgængelighed

Du kan læse mere om potentialet i analysen som er udarbejdet for Danske Handicaporganisationer og Bevica som du kan finde via dette link. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96