Godadgang Logo

Region H betaler for dit medlemskab

Det er gratis for dig at tilmelde din klinik, da Region Hovedstaden dækker alle omkostninger i perioden 2015-2024.

Alle andre bygninger og virksomheder  i Danmark betaler for registreringen, medlemskab og genbesøg som tilsammen finansierer ordningen. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96