Godadgang Logo

Visio-guides fra Danske Døves Landsforbund

Danske Døves Landsforbund har i samarbejde med 4 danske museer gennemført projektet ”Kulturdannelse på tegnsprog”, som har haft til formål at gøre dansk kulturliv tilgængelig for døve. Projektet har understøttet udviklingen af visioguides – en visuel digital guide på tegnsprog. 

Projektet har resulteret i, at Aros i Aarhus, Vikingeskibsmuseet i Roskilde, H.C. Andersens Hus i Odense og Museet for Søfart i Helsingør i dag kan tilbyde visioguides med tegnsprog til udvalgte dele af deres udstillinger.

Danske Døves Landsforbund er  i gang med at sikre, at andre interesserede museer og attraktioner også fremover kan bestille audioguides, som en del af deres formidling til døve gæster. Firmaet Musvit har været med til at lave de første og skal fremover kunne tilbyde dette produkt til interesserede.  Musvit benytter døve tolke, der oversætter og filmer efter et manuskript fra museet. Prisen på en visioguide afhænger derfor af omfanget opgjort efter antal manuskript sider.

Du kan læse mere om tilbud fra Musvit via dette link

Musvit tilbyder også andre ydelser som: 

  • Levering af guidede tours med døve guides
  • Levering af andre tegnsproglige alternativer til audioguides
  • Tegnsprogsoversættelse af materialer
  • Afholdelse af sær-events for døve museumsgæster

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96