Godadgang Logo

Sådan bliver en bygning God Adgang registreret

For at blive God Adgang registreret skal virksomheden eller bygningen have et besøg af en registrant fra God Adgang. Registranten forbereder det materiale, der skal bruges. Ved det første besøg registreres oplysningerne om adgangsforholdene til bygningen/erne og de faciliteter, som gæster, kunder og besøgende har adgang til. Der måles op, udfyldes et skema og tages billeder. 

Oplysningerne om adgangsforholdene bruges til to ting:

  • Der udarbejdes et faktaark i tekst og billeder, som præsenterer adgangsforholdene, så dine gæster/kunder kan danne sig et indtryk forud for besøget. Faktaarket markedsføres på godadgang.dk og kan lægges ind på din egen hjemmeside. Jo flere steder du kan markedsføre dit faktaark og dit medlemskab af God Adgang jo bedre.
     
  • Efter besøget udarbejder God Adgang en rapport med inspiration til hvordan og hvor, der er forhold af betydning for mennesker med handicap, som vil kunne forbedres i forhold til idag. Du vælger selv, om nogle af forslagene skal prioriteres og føres ud i livet, så dit produkt forbedres for en eller flere af de 7 brugergrupper, som indgår i mærkeordningen.

Et medlemskab af God Adgang er frivilligt, og du vælger selv,  hvor meget du vil bruge dit faktaark i din markedsføring og om du vil investere i forbedringer af tilgængeligheden.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96