Godadgang Logo

Solsikkesnoren er social tilgængelighed

Ikke alle handicap er synlige. Nogle er usynlige for andre f.eks. når mennesker er berørt af psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demens, hjerneskade eller talehandicap. At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen mere krævende, og mange mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, som mennesker med usynlige handicap møder i deres hverdag.

Med solsikkesnoren kan mennesker, som har brug for, at vi tager lidt ekstra hensyn, vise, at der kan være en årsag til, at færden og opførsel kan være anderledes end hos andre gæster. 

Virksomheder kan være med til at slutte op om solsikkeprogrammet ved at tilmelde sig ordningen. Man er således med til at fremme kendskabet til snorens betydning ved at uddanne egne medarbejdere og dermed sikre et godt møde mellem personalet og gæsterne. Du kan læse mere om, hvordan man kan deltage via dette link.

Solsikkeprogrammet er del af Hidden Disabilities Sunflower Scheme Limited, der har base i Storbritannien.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96