Godadgang Logo

Bygherre, rådgivere og projektledere

De nye skærpede funktionskrav i bygningsreglementet 2018 stiller større krav til en bygherre, som skal sikre, at bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer er udformet, så brugerne ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem og frem til bygningens funktioner (§48). Endvidere skal man fremover kunne dokumenterer, at de valgte løsninger er i overensstemmelse med bygningsreglementets hensigt, og kommunerne skal udtage hvert 10. byggeri til stikprøvekontrol.

Når krav er baseret på brugerdefinitioner kræver det ekstra ekspertise. Man kan ikke længere "nøjes" med at følge lovgivningens detailkrav - nu skal man også tænke andre forhold ind for, at brugerne kan fungere i byggeriet. 

God Adgang er en oplagt sparringspartner at inddrage i planerne for byggeriet. Gerne så tidligt i planlægningen som muligt.

Vi kan eksempelvis bidrage med

  • Formulering af krav om tilgængelighed til byggeprogrammet 
  • Granske ideer, udkast og tegningsmateriale for tilgængelighed
  • Kvalitetsikre tilgængeligheden i løbet af byggeprocessen
  • Sparre om indretning og inventar, så flest muligt kan færdes og benytte funktionerne

Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan aftale, hvordan vi kan bidrage. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96