Godadgang Logo

Priser og ydelser for større aftaler

Når man vælger at få mere end 5 bygninger/udearealer God Adgang mærket, er der følgende priser og ydelser, man skal være opmærksom på. Et samlet tilbud vil inkludere en pris (engangsbeløb) for en grundregistrering i forbindelse med det første besøg, et årsgebyr som betales hvert år og et gebyr hvert 3. år for et genbesøg. 

  • Du får altid et specifikt tilbud på den første grundregistrering, da den afhænger  af omfanget af registreringerne.
  • Der betales et årligt gebyr for medlemskab af mærkeordningen og prisen afhænger af bygningernes størrelse/kompleksitet.
  • Der betales et gebyr for et genbesøg hvert 3. år, hvor oplysningerne fra grundregistreringen opdateres.

________________________________________________________________________________________

Som vejledende priser kan du tage udgangspunkt i nedenstående oversigt. 

TypeGrundregistrering ex. moms (engangsbeløb)*Medlemskab ex. moms (årligt)*Genbesøg ex. moms (hvert 3. år)*
Lille bygning/udearealkr . 3.500,-kr. 750,-kr. 2.550,-
Mellem/stor bygning/udearealkr. 5.500,-/kr. 7.500,-kr. 1.000,-kr. 2.950,-/kr 3.550,-
Større/komplekse stederkr. 9.500,-kr. 2.000,-kr. 4.500,-
ØvrigeI henhold til tilbudI henhold til tilbudI henhold til tilbud
* Priser indeksreguleres med lønindekset


Medlemskabet følger kalenderåret og det årlige medlemsgebyr faktureres i januar/februar hvert år. De øvrige ydelser faktureres, når du har fået en tilbagemelding og en rapport fra God Adgang. 
________________________________________________________________________________________

Opsigelse af medlemskab

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt til God Adgangs sekretariat inden udgangen af et år med virkning for det følgende år. Allerede betalte årsgebyrer refunderes ikke.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96