Godadgang Logo

Derfor bør I være med i God Adgang

Information om tilgængeligheden er en forudsætning for, at mennesker med handicap har en reel mulighed for at forberede en tur på cafe, deltage i et møde, en ferie, et sporstævne m.m. Et godt planlagt besøg afstemt efter forholdene og egne behov er det bedste grundlag for en komfortabel tur - både for gæsten og personalet på stedet.  

Du kan være med til at gøre det lettere for mange mennesker ved at tilmelde din virksomhed til en God Adgang registrering.

Er man berørt af en funktionsnedsættelse, har man måske brug for at vide, hvor langt der er fra parkering til indgangen, er der trapper og elevator i bygningen, hvor meget plads er der på toilettet, har der været hund i bygningen og kan  man sætte sig for et hvil undervejs. En God Adgang registrering betyder, at alle der har brug for oplysninger om adgangen og indretningen af bygninger, kan finde informationerne i et faktaark på godadgang.dk eller på dine egne hjemmesider.

Sådan bliver en bygning God Adgang registreret

Billede af Sådan bliver en bygning God Adgang registreret

God Adgang besøger virksomheden og forbereder oplysningerne til brug for registreringen.

Læs mere om hvordan en bygning bliver God Adgang registreret

Priser for medlemskab af God Adgang

Billede af Priser for medlemskab af God Adgang

Der er tre omkostninger: et startbeløb for konsulentbesøg og registrering, et årligt medlemsgebyr og et genbesøg hvert 3.-4. år.

Læs mere om prisen for medlemskab

Skal du bygge nyt, bygge til eller bygge om

Billede af Skal du bygge nyt, bygge til eller bygge om

Skal du renovere, bygge om eller bygge nyt er det et godt tidspunkt at have fokus på gode adgangsforhold

Læs mere om rådgivning fra God Adgang


Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96