Godadgang Logo

Kørestolsbrugere

Gruppen af mennesker med nedsat funktion på grund af svækkelse af muskler og led i arme, ben og krop er berørt af et fysisk handicap som også tit betegnes som et bevægelseshandicappede. Nogle mennesker med et bevægelseshandicap har så stor svækkelse af muskler og led i ben og krop, at de er nødt til at benytte en kørestol for at komme rundt.

Kørestolsbrugere benytter enten en manuel eller en eldreven kørestol.  En manuel kørestol har normalt to store hjul bagtil og to små foran. De store hjul er forsynet med en metalring på ydersiden som man griber om, når man vil køre frem eller tilbage. Der skal anvendes forholdsmæssigt mere kraft til at køre stolen frem eller tilbage, hvis belægningen er løs og/eller ujævn, og der skal især bruges flere kræfter, hvis man skal op af en hældning.

Elektriske kørestole styres med et joystik. De er tungere og kræver ofte mere plads end manuelle kørestole. Man skulle tro at mennesker i elektriske kørestole er mindre afhængig af hældninger og belægningstyper, men det er ikke nødvendigvis sådan. Mange kørestolsbrugere har stærkt nedsat kraft i kroppen og vil derfor være udfordret af hældninger og ujævn belægning i forhold til at kunne sidde i stolen og styre samtidig.

Når man sidder i en kørestol er ens rækkevidde nedsat, og man har sin øjenhøjde lavere. Det har betydning for placeringen af de ting, man skal se, og ting man skal betjene med hænderne. Det kan være sundhedskortlæsere, kaffeautomater, vandhanearmaturer og mad på en buffet. En kørestol er indrettet med fodplader og da alt skal kunne nås siddende, stiller det krav til god plads foran genstande, man skal hen til, for at kørestolen kan anbringes fleksibelt i forhold til rækkeafstanden. Eksempelvis er ting der er anbragt i et hjørne svære at komme hen til.

Mennesker, der sidder i kørestol har ofte behov for:

  • Jævn og fast belægning uden niveauspring (ændringer i højden)
  • Hældninger, der ikke er for stejle
  • Døre med en tilstrækkelig bredde og som er lette at åbne
  • Plads ved siden af døre, så man kan åbne døren uden samtidig at sidde i dørbladets åbningsfelt
  • Tilstrækkelige passage- og vendebredder
  • Placering af inventar, udstyr m.m. i passende højde og afstand
  • Elevatorer med god plads
  • Toiletter egnet for kørestolsbrugere
  • Parkeringspladser tæt på hovedindgang
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96