Godadgang Logo

Fagligt input om tilgængelighed

Alle læger, tandlæger, speciallæger, fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer kan få rådgivning om tilgængelighed og indretning af en praksis, så det sikres, at bygningsreglementets regler og regionernes kriterier om adgang for alle opfyldes bedst muligt.

Du kan bestille et besøg af en konsulent fra God Adgang, som sammen med dig gennemgår et potentielt lejemål eller ejendom, som du påtænker at indrette en klinik i. Konsulenten vil forklare hvilke forhold, der har betydning for adgangen for mennesker med nedsat funktionsevne og hvilke forbedringer, der eventuelt vil skulle til, for at bygningen opfylder lovgivningen og andre gode anbefalinger. 

Hvis du skal bygge om i en eksisterende klinik, som er god adgang mærket, kan du også sende tegninger af din nyindretning og få vores kommentarer til dine planer - inden du bygger.

Vores konsulenter har vurderet tilgængeligheden til rigtig mange praksis og har et indgående kendskab til bygningsreglementet. 

Det er gratis at benytte God Adgangs rådgivning, når man er God Adgang registreret og medlem af God Adgang eller hvis klinikken ligger i Region Hovedstaden.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96