Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Sensus

Sensus rådgiver om it-tilgængelighed og tilgængeligt webdesign, og gennemfører brugertest med brugere med funktionsnedsættelse. Rådgivning er baseret på internationalt accepterede standarder, eksempelvis retningslinjerne for tilgængelighed fra W3C, som også danner grundlag for de officielle danske retningslinjer Sensus deltager i standardiseringsarbejdet på områderne og tilbyder både åbne kurser og skræddersyede kurser i tilgængelighed. Derudover arbejdes også med udvikling af materialer i tilgængelige alternativer, herunder tekst, illustrationer, mærkning og skiltning.
Sensus beskæftiger sig også med

Teknologiudvikling

  • Understøtter det rummelige informationssamfund, herunder bl.a. bag udviklingen af RoboBraille-tjenesten, en emailbaseret tjeneste, som kan oversætte til syntetisk tale og punktskrift.
  • Løsninger til den farmaceutiske sektor (mærkning af medicinalemballage med punktskrift, produktion af indlægssedler i alternative formater) og den finansielle sektor (produktion af eksempelvis breve, kontoudtog og årsopgørelser i punktskrift).
  • Den tekniske udvikling af flere mobile løsninger for ordblinde, læsesvage og analfabeter.

Projektudvikling

  • projektledelse og finansiering, herunder betydelig viden om projektudvikling, projektstyring og finansiering af projekter.
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96