Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Priser - Offentlige/kommunale bygninger/steder

Registrering og tildeling af mærker

Prisen for at blive registreret og mærket er en engangsomkostning.

  • Der skelnes mellem 4 typer grundregistrering: Lille, mellem, stor og større/ kompleks.
  • Ønsker du en bygning skal registreres send en mail her.

Type

Pris ex. moms

Lille bygning/sted

kr. 3.500,-

Mellem/stor bygning/sted

kr. 5.500,- / 7.500,-

Større/kompleks 

kr.. 9.500,-

Øvrige

efter tilbud

  

Medlemskab og kvalitetssikring for offentlige bygninger/steder

  • Der betales et gebyr for medlemskab af mærkeordningen. Prisen afhænger af størrelsen på det sted, der er mærket. Der findes 2 priser.
  • Der betales et gebyr for et genbesøg besøg hvert 3. år, hvor oplysningerne opdateres.

 

Type 

Medlemskab
ex. moms
(hvert år)

Genbesøg
(hvert 3. år)
Lille bygning/sted

kr. 750,-

kr. 2.150,-

Stor bygning/sted

kr. 2.000,-

kr. 2.950,-

Mere end 5 bygninger

Forhandles

Forhandles


Rådgivning

  •  Har du brug for rådgivning udover de ydelser, der er inkluderet i mærkningen, kan dette tilbydes til en pris pr. time på kr. 675,- / kr. 950,- ex. moms afhængig af opgavens art.

Udmelding

Kommuner og offentlige bygningers medlemskabet af God Adgang følger kalenderåret. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet og inden 31.12. med virkning for det følgende år.

 

(marts 2018)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96