Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Ydelser og priser for private virksomheder

Priser for kommunale eller offentlige bygninger se her

Registrering og tildeling af mærker

Prisen for at blive registreret og mærket er en engangsomkostning.

  • Der skelnes mellem 4 typer grundregistrering: Lille, mellem, stor og større/ kompleks.
  • Ønsker du, at din virksomhed skal registreres send en mail her.

Type

Pris ex. moms

Lille virksomhed

kr. 3.500,-

Mellem/stor virksomhed

kr. 5.500,- / kr .7.500,-

Større/kompleksvirksomhed

kr. 9.500,-

Øvrige

i henhold til tilbud

  

Medlemskab og kvalitetssikring for private virksomheder

  • Der betales et gebyr for medlemskab af mærkeordningen. Prisen afhænger af størrelsen på din virksomhed.
  • Der betales et gebyr for et genbesøg hvert 3. år, hvor oplysningerne fra grundregistreringen kontrolleres og opdateres.
  • Medlemmer af Horesta tilbydes en brancheaftale. Læs om brancheaftalen eller kontakt Horesta eller sekretariatet.

 

Antal årsværk Medlemsskab
ex moms (hvert år)
Genbesøg
(hvert 3. år)
Lille virksomhed

kr. 500,-

kr. 2.150,-

mellem virksomhed

kr. 2.000,-

kr. 2.950,-

stor virksomhed  

kr. 3.500,-

kr. 3.250,-

kompleks virksomhed

kr. 5.000,-

kr. 4.500,-

Øvrige 

 efter tilbud

efter tilbud


Rådgivning

  •  Har du brug for rådgivning udover de ydelser, der er inkluderet i mærkningen, kan dette tilbydes til en pris pr. time på kr. 675,- / kr. 950,- ex. moms afhængig af opgavens art.

 Udmelding

  • Såfremt et medlem ønsker at blive meldt ud af mærkeordningen skal dette sket skriftligt til sekretariatet inden en ny medlemsperiode starter.

(marts 2018)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96