Godadgang Logo

Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen

Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen
Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen

Oversigt over Aalborg Kongres og Kultur Center - Aalborghallen

Informationer til
Check Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Aalborghallen er den største af de to store sale i Aalborg Kongres Center. De 8 indgange til salen går via garderobeområdet i kælderen og derfra op til salen. Der er kun adgang via trapper den vej. Gæster, der ikke går på trapper, ledsages af personalet gennem foyeren og direkte ind i salen uden trapper og frem til deres pladser. Salen indrettes med borde, stole, tribuner m.m. alt efter arrangementets karakter. Har man bestilt en kørestolsplads eller en plads til gangbesværede til et arrangement, vil der være taget højde for dette i opstillingen. Pladser til gæster i kørestol/dårligt gående skal bestilles samtidig med billetbestillingen til de enkelte arrangementer. Hvis der til arrangementet benyttes mikrofon, er det muligt at benytte halsteleslynge i salen, som udleveres i informationen. Kniber det med synet, er det muligt at låne en teaterkikkert ved henvendelse i Informationen. I forbindelse med Aalborghallen er der handicaptoiletter i Foyeren.

Parkering ved Aalborg Kongres og Kultur Center

Antal handicapparkeringspladser7 stk

Antal parkeringspladser ialt700 stk

Bredde på handicapparkeringsplads3.5 m

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på handicapparkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Kantsten udlignetJa

Hældning på kantstensrampe18 %

Kommentar: Der er indkørsel til de offentlige parkeringsarealerne fra Vesterbro. Der er 4 handicapparkeringspladser foran Hotel Scandic Aalborg City, 3 pladser ud for Vesterbro 14 og 2 pladser til personbiler i parkeringshuset (frihøjde 2,10 m).

Adgangen frem til Hovedindgang

Afstand fra handicapparkering til indgangen50 m

Afstand fra holdeplads til indgangen10 m

Kommentar: Det er muligt at køre ind på Europapladsen lige foran hovedindgangen og sætte gæster af. Det er dog ikke muligt at parkere foran indgangen.

Siddemuligheder/bænke med ryglænJa

Siddemulighed/bænke med armlænJa

Siddehøjde på siddemulighed/bænke 45 cm

Kommentar: Der er bænke på Europapladsen foran hovedindgangen, hvis man har behov for at vente på familie eller venner.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangenFliser

Vejen frem til indgangen er niveaufriJa

Trapper forefindesNej

Hovedindgangen

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Døren ved indgangenDobbelte døre med vindfang

IndgangdørenDøren åbner udad

Betjening af dørenTrykknapbaseret dørautomatik

Fri passagebredde før og efter indgangsdøren230 cm

Kommentar: Døren yderst til højre er forsynet med dørautomatik. Knappen til dørautomatikken sidder på en stolpe til højre for døren. Døren åbner udad.

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Indgangen er skiltetJa

Foyer og Information

Skrankehøjde116 cm

Kommentar: Betalingsterminalen står på skranken, men kan flyttes tættere på gæsten eller ned i højde.

Indretning af mødelokaler og konferencefaciliteter

Hældninger i bygningen på mere end 5%Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Dørene ind til salen i stueplan står åbne, når der er arrangementer. Der er tale om dobbeltdøre.

Kommentar: Man kommer lige ind på gulvet i Aalborghallen. Der er tale om en stor sal, som kan indrettes med stole, borde, tribuner m.m. afhængig af arrangementets karakter. Der er en scene i den ene ende.

Løftekapacitet450 kg

Kommentar: Aalborg Kongres Center råder over en løfteplatform, som kan løfte talere, artister m.m. op på scenen efter behov.

Adgangen til garderoben i kælderen

Trapper forefindes i bygningenJa

Antal trin på trappe40 stk

Bredden af trappen400 cm

Trinhøjde16 cm

Trindybden30 cm

Håndlister, højde90 cm

Placering af håndlister ved trapperBegge

Forlængede håndlister ved trappen30 cm

Belysning eller farvemarkering af trappenNej

Toiletter i Foyeren

Tilgængelige toiletter på hver etage med toiletfaciliteterJa

Kommentar: I forbindelse med Aalborghallen er der handicaptoiletter i Foyeren. Du kan se præsentationen af toiletterne ved at klikke tilbage til oversigten.

Førerhunde og indeklima

Tilladt at medbringe servicehundJa

Information og formidling

Servicepersonale på stedetJa

Afstand til offentlig transport50 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 27-01-2022 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96