Godadgang Logo

Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter

Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter
Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter

Oversigt over Aalborg Kongres og Kultur Center - Mødecenter

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Mødefaciliteterne i Aalborg Kongres og Kultur Center ligger på 1. sal. Der er adgang fra Foyeren via elevator eller trapper. Er der mange mødedeltagere er der også en elevator til 1. sal ved Europahallen. Mødelokalerne findes i forskellige størrelse og forskellig indretning. Det er muligt at bestille mobil teleslynge til sine arrangementer. Det skal dog aftales forud. Der er ét tilgængeligt/handicap toilet på 1. sal og alternativt to i Foyeren.

Parkering ved Aalborg Kongres og Kultur Center

Antal handicapparkeringspladser7 stk

Antal parkeringspladser ialt700 stk

Bredde på handicapparkeringsplads3.5 m

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringspladsens brugsareal er markeret/opstribetJa

Markeret med handicapsymbol på underlagetJa

Belægning på handicapparkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Kantsten udlignetJa

Hældning på kantstensrampe18 %

Kommentar: Der er indkørsel til de offentlige parkeringsarealerne fra Vesterbro. Der er 4 handicapparkeringspladser foran Hotel Scandic Aalborg City, 3 pladser ud for Vesterbro 14 og 2 pladser til personbiler i parkeringshuset (frihøjde 2,10 m).

Adgangen frem til Hovedindgangen

Afstand fra handicapparkering til indgangen50 m

Afstand fra holdeplads til indgangen10 m

Kommentar: Det er muligt at køre ind på Europapladsen lige foran hovedindgangen og sætte gæster af. Det er dog ikke muligt at parkere foran indgangen.

Siddemuligheder/bænke med ryglænJa

Siddemulighed/bænke med armlænJa

Siddehøjde på siddemulighed/bænke 45 cm

Kommentar: Der er bænke på Europapladsen foran hovedindgangen, hvis man har behov for at vente på familie eller venner.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangenFliser

Generel passagebredde200 cm

Adgangsvejens bredde på det smalleste sted200 cm

Bredde på friholdt gangareal200 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgangen er niveaufriJa

Trapper forefindesNej

Hovedindgangen

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højden af dørtrin2.5 cm

Vandret flade foran indgangenJa

Størrelse på vandret flade foran indgangen200 cm

Døren ved indgangenDobbelte døre med vindfang

Passagebredde gennem indgangsdøren83 cm

IndgangdørenDøren åbner udad

Betjening af dørenTrykknapbaseret dørautomatik

Fri plads i dørens åbningsside100 cm

Fri passagebredde før og efter indgangsdøren230 cm

Kommentar: Døren yderst til højre er forsynet med dørautomatik. Knappen til dørautomatikken sidder på en stolpe til højre for døren. Døren åbner udad.

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Højde på trykknap til betjening af dørautomatikken90 cm

Belysning ved indgangsdørenJa

Indgangen er skiltetJa

Opmærksomhedsfelt ved indgangenNej

Glasparti markeret med vandret markeringGod markering flere steder

Foyer og Information

Skrankehøjde116 cm

SkrankebelysningJa

Teleslynge ved skrankeNej

Betalingsterminal, betjeningshøjde120 cm

Kommentar: Betalingsterminalen står på skranken, men kan flyttes tættere på gæsten eller ned i højde.

Indretning af bygningen

Elevator giver adgang til : Elevatoren kører fra Foyeren (stueplan) til 1. sal, hvor alle mødelokalerne ligger.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal foran elevator200 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde80 cm

Elevatorstolens bredde130 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 90 cm

Etageknapperne, højeste100 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator3 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd/lys signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Passagebredde på gange i bygningen200 cm

Hældninger i bygningen på mere end 5%Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Opmærksomhedsfelt før trappenNej

Trapper forefindes i bygningenJa

Antal trin på trappe32 stk

Bredden af trappen800 cm

Trinhøjde16 cm

Trindybden30 cm

Markering af trinIngen markering

Håndlister, højde80 cm

Placering af håndlister ved trapperBegge

Forlængede håndlister ved trappen30 cm

Alternativ til trappenJa

Belysning eller farvemarkering af trappenJa

Afstand mellem lyskilder3 m

Mødefaciliteter på 1. sal

Passagebredde gennem døre 87 cm

Højden af dørtrin i bygningen0 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2 kg

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Stole uden armlæn til skrivetolkJa

Frihøjde under bord70 cm

Fri dybde under bord42 cm Red

Teleslyngeanlæg kan bestillesJa

Kommentar: Mobil teleslynge i møderummene skal bestilles på forhånd.

Stik til skrivetolke-udstyrJa

Smartboards eller anden visning via computerJa

Indretning af toiletfaciliteter

Tilgængelige toiletter på hver etage med toiletfaciliteterJa

Kommentar: Der er handicaptoilet på 1. sal på gangen med mødelokaler (overfor Radiosalen) eller alternativt i lobbyen ved elevatoren. Du kan se præsentationen af toiletterne ved at klikke tilbage til oversigten.

Manøvreplads foran døren til toilettetJa

Samme gulvniveau foran døren og inde på toilettetJa

Passagebredde gennem dør til toilet87 cm

Døren til toilettetDøren åbner indad

Fri plads i dørens åbningsside80 cm

Højden af dørtrin til toilet0 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2 kg

Bredde af vendeareal på toilet160 cm

Længde af vendeareal på toilet160 cm

Bredde på fripladsen på den ene side af toiletkummen90 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg75 cm

Siddehøjde på toilettet48 cm

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armstøtter flugter med forkanten af toilettetJa

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa Red

Højden på sæbedispenser90 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl110 cm

Højden på beholder til papirservietter110 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Bemærk at døren åbner ind i rummet og begrænser manøvrepladsen i rummet. Men da døren lukke let af sig selv, kan man vente til døren er lukket, og så er der god plads inde i rummet.

Førerhunde og indeklima

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

Faste gulvtæpper i fællesrumJa

Kommentar: Gange og mødelokaler er med gulvtæpper.

Information og formidling

Skiltning til væsentlige faciliteter God skiltning overalt

Servicepersonale på stedetJa

Afstand til offentlig transport50 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 01-02-2022 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96