Godadgang Logo

Ahl Hage - Rundtur

Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur
Ahl Hage - Rundtur

Oversigt over Ahl Hage - Rundtur

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Gåturen ved Ahl Hage er en jævn tur uden stigninger på en fin bred sti med fast grusbelægning (a la slotsgrus), som er let at færdes på. Det er muligt at lave afstikkere ned til vandet for de som kan færdes på ujævn men fast skovbund og/eller gå på sand. Det er muligt at holde et hvil, hvor man kan sætte sig ved "træningsplateauet" i starten af turen eller ved de to opstillede bord/bænke sæt langs vandet. Der er kun de to hvilemuligheder på hele turen. Man skal således være i stand til at gå 1-1,5 km uden hvil. Rundturen er beskrevet, når man gå med uret. De sidste billeder viser forlængelsen af turen, hvis man vil gå hele vejen tilbage til Ebeltoft ad asfaltstien.

Parkering på parkeringsareal ved turens start

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt30 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Kommentar: Belægningen på parkeringsarealet er stabilgrus.

Beskrivelse af rute

Oversigtskort over store anlægJa

Kommentar: Ved rutens start er der opstillet et oversigts kort over rutens forløb. Undervejs er der nogle få tavler med information om området.

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus

Kommentar: Hele turen foregår på en god, fast grusbelægning (slotsgrus), som er jævn og velholdt og stien er hele vejen min. 150 cm bred. På størstedelen af turen er stien afgrænset af græs til siderne, som kan understøtte orienteringen.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveauudlignings hældning 3 %

Kommentar: Undervejs er der mulighed for afstikkere ned til vandet for de, som kan færdes på ujævn, men fast skovbund og/eller gå på sand.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Hvilepladser langs stisystemet / på området

Afstand mellem hvilepladser 1000 m

Kommentar: Det er muligt at holde et hvil, hvor man kan sætte sig ved "træningsplateauet" i starten af turen eller ved de to opstillede bord/bænke sæt langs vandet. Der er kun de to hvilemuligheder på hele turen. Man skal således være i stand til at gå 1-1,5 km uden hvil.

Borde og Bænke

God sti frem til borde/bænkeNej Red

Underlag er fast og jævntNej Red

Bænkens sæde-/siddehøjde45 cm

Der er siddeplads, hvor man ikke skal skræve over stivere, bordben m.m.Ja

Der findes toilet på udearealNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 02-10-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96