Godadgang Logo

Albertslund Hovedbibliotek og Borgerservice

Albertslund Hovedbibliotek og Borgerservice
Albertslund Hovedbibliotek og Borgerservice
Albertslund Hovedbibliotek og Borgerservice
Albertslund Hovedbibliotek og Borgerservice
Albertslund Hovedbibliotek og Borgerservice
Albertslund Hovedbibliotek og Borgerservice
Albertslund Hovedbibliotek og Borgerservice

Albertslund Kommune har fokus på tilgængeligheden til kommunens bygninger med offentlig adgang. Kommunen har i den forbindelse fået et antal bygninger – herunder Albertslund Hovedbibliotek og Borgerservice - tilgængelighedsregistreret. Du kan læse mere om adgangsforholdene nedenfor. Eksempelvis parkeringsforhold, elevatoren, trapperne, toiletfaciliteter og selve biblioteket som også indeholder kommunens borgerservice.

Mærkede steder
Albertslund Borgerservice
Albertslund Borgerservice

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeAlbertslund Hovedbibliotek
Albertslund Hovedbibliotek

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede


Kontaktinformationer
AdresseBibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund

Hjemmesidewww.albertslundbibliotek.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96