Godadgang Logo

Besøgscenter Karlsladen

Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen

Oversigt over Besøgscenter Karlsladen

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Besøgscenter Karlsladen er indrettet i en stor lade. Laden er uopvarmet og med fast grusbelægning. Dørene ind til laden står åbne i åbningstiden det meste af året. Bemærk at belægningen foran laden og på parkeringsarealet er perlesten og at rampen foran indgangen består af brosten. Inde i laden er der en udstilling og mulighed for at sættes sig på en bænk eller træstubbe. Toiletfaciliteterne ligger i bygningen ved siden af og der er adgang via en rampe. Toilettet er ikke helt stort nok til at kunne opfylde alle kriterier til et tilgængeligt toilet. Se billederne eller detaljerne nedenfor.

Parkering ved Besøgscenter Karlsladen

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt50 stk

Belægning på parkeringsplads Meget ujævn og usikker Red

Belægningstype på handicapparkeringspladsenPerlegrus

Fra parkering til bygning

Belægning frem til indgang er jævn og intaktNej Red

Belægningstype frem til indgangPerlegrus Red

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %6 % Red

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran dørNej Red

Passagebredde gennem indgangsdøre89 cm

Kommentar: Der er to dobbelte døre med et vindgang imellem. Døren står åbne i åbningstiden. det meste af året. Laden er uopvarmet.

Indretning af Karlsladen

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Bemærk dog at der nogle steder er kanter i gulvet og lavtliggende bjælker i hovedhøjde. Gulvet inde i bygningen er fast grus.

Toiletfaciliteter

Kommentar: Toiletterne finder man i bygningen ved siden af Karlsladen. Der er adgang via en rampe.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningRampe

Niveauudlignings hældning 3 %

Kommentar: Rampe foran indgangen til toiletfaciliteterne.

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet78 cm

Højden af dørtrin til toilet1.5 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetNej Red

Bredde af vendeareal på toilet135 cm Red

Længde af vendeareal på toilet120 cm Red

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.72 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde46 cm Red

Armstøtters placering ved toiletIngen armstøtter Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask87 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser100 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl105 cm

Højden på beholder til papirservietter140 cm

Højden på knappen på håndtørrer110 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 01-10-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96