Godadgang Logo

Besøgscenter Karlsladen

Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen
Besøgscenter Karlsladen

Oversigt over Besøgscenter Karlsladen

Informationer til
Red Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Besøgscenter Karlsladen er indrettet i en stor lade. Laden er uopvarmet og med fast grusbelægning. Dørene ind til laden står åbne i åbningstiden det meste af året. Bemærk at belægningen foran laden og på parkeringsarealet er perlesten og at rampen foran indgangen består af brosten. Inde i laden er der en udstilling og mulighed for at sættes sig på en bænk eller træstubbe. Toiletfaciliteterne ligger i bygningen ved siden af og der er adgang via en rampe. Toilettet er ikke helt stort nok til at kunne opfylde alle kriterier til et tilgængeligt toilet. Se billederne eller detaljerne nedenfor.

Fra parkering til bygning

Placering af håndlister Ingen håndliste Red

Indgang til bygning

Kommentar: Der er to dobbelte døre med et vindgang imellem. Døren står åbne i åbningstiden. det meste af året. Laden er uopvarmet.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Toiletfaciliteter

Kommentar: Toiletterne finder man i bygningen ved siden af Karlsladen. Der er adgang via en rampe.

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 01-10-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96