Godadgang Logo

Birkerød Bibliotek

Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek
Birkerød Bibliotek

Oversigt over Birkerød Bibliotek

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Birkerød Bibliotek og Borgerservice ligger på 1. sal. Der er indgang til bygningen fra den overdækkede parkeringsplads (de røde døre) eller rundt om bygningen frem til hovedindgangen. Det er indgangen via hovedindgangen som er beskrevet nedenfor. Der er dørautomatik på mange af dørene hvilket gør det let at færdes for mennesker med nedsat fysisk kraft. Der er adgang til 1. salen via elevator 120 x 140 cm) eller trappen i forhallen. Toiletfaciliteterne til herre og damer som også hver indeholder et handicaptoilet ligger i stueplan.

Parkering

Antal handicapparkeringspladser4 stk

Antal parkeringspladser ialt300 stk

Bredde på handicapparkeringsplads2.8 m

Antal pladser til kassevogne1 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringspladsens brugsareal er markeret/opstribetJa

Markeret med handicapsymbol på underlagetJa

Belægning på handicapparkeringsplads Udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFliser

Hældning på handicapparkeringspladsen4 %

Kommentar: Når man kører ind på det store parkeringsareal, kan man køre frem til den overdækkede del af parkeringsarealet. Derinde er der 4 parkeringspladser beregnet til biler med handicapparkeringstilladelse. Pladserne er 2-2,8 m brede med ekstra fri plads til den ene side.

Adgangen frem til bygningen

Afstand fra handicapparkering til indgangen100 m

Afstand fra holdeplads til indgangen100 m

Kommentar: Der er flere adgangsveje frem til indgangen til biblioteket. Fra parkeringsarealet er der 2 døre ind i bygningen. Der er censorstyret automatik på dørene, som således åbner selv, men man skal kunne køre/gå på to ramper, som hælder 7,5%. Hvis man i stedet vælger den sidste parkeringsplads i rækken kan man tage stien ved parkeringspladsen frem til indgangen og så undgår man hældninger undervejs.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangenFliser

Generel passagebredde300 cm

Adgangsvejens bredde på det smalleste sted150 cm

Bredde på friholdt gangareal150 cm

Højde på friholdt areal220 cm

Vejen frem til indgangen er niveaufriJa

På vejen frem til indgangen findesUdlignet i terræn

Kommentar: Dern ene vej rundt om bygningen og frem til indgangen er der en hældning i terrænet 5 procent. Den anden vej rundt er uden hældninger.

Bredden på rampen200 cm

Hældning på rampen5 %

Længde af rampen3 m

Adgangsvejen frem til indgangen er adskilt fra anden trafikJa

Kommentar: Der er normalt ikke biler på pladsen foran bygningen, men håndværkerbiler forekommer.

Indgangen til bygningen

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højden af dørtrin3 cm

Dørtrin er udlignet Ja

Dørtrin er markeretJa

Vandret flade foran indgangenJa

Størrelse på vandret flade foran indgangen150 cm

Rist foran indgangsdørenGitterrist

Længde af huller i risten foran indgang (i gangretningen)2 cm Red

Bredde af huller i risten foran indgang (i gangretningen)3 cm Red

Kommentar: Der er lagt 3 trædeflader ovenpå risten.

Døren ved indgangenEn enkelt dør

Passagebredde gennem indgangsdøren94 cm

IndgangdørenDøren åbner indad

Betjening af dørenCensorstyret dørautomatik

Fri passagebredde før og efter indgangsdøren200 cm

Kommentar: Der er to enkelte døre med et vindfang i mellem. Der er censorstyring på den 1. dør og den 2. dør skal åbnes manuelt (Cowboy-dør).

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Højden på panel eller adgangskontrol110 cm

Højde på trykknap til betjening af dørautomatikken100 cm

Trykknap kan betjenes fri af dørens opsvingJa

Kommentar: Man skal benytte sit sundhedskort for at komme ind i bygningen udenfor den bemandede åbningstid og man skal benytte dørtryk for at komme ud igen.

Belysning ved indgangsdørenJa

Indgangen er skiltetJa

Opmærksomhedsfelt ved indgangenJa

Indretning af bygningen

Elevator giver adgang til : Fra stueplan til 1. sal hvor biblioteket ligger.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal foran elevator200 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde120 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 115 cm

Etageknapperne, højeste130 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator2 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedIntet lyd/lys signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Trapper forefindes i bygningenJa

Antal trin på trappe18 stk

Bredden af trappen150 cm

Trinhøjde16 cm

Trindybden32 cm

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Afskærmning af fritstående trapperIngen afskærmning Red

Højde på sideværn90 cm

Håndlister, højde90 cm

Placering af håndlister ved trapperBegge

Forlængede håndlister ved trappen50 cm

Alternativ til trappenJa

Belysning eller farvemarkering af trappenJa

Kommentar: Der er en flot fritstående trappe i forhallen, som leder op til 1. sal, hvor biblioteket er. Alternativt kan man vælge at benytte elevatoren.

Passagebredde gennem døre 92 cm

Højden af dørtrin i bygningen0 cm

Kommentar: Der er censorstyring på døren ind til biblioteket. I den ubemandede åbningstid skal man benytte sit sundhedskort, som holdes op foran kortlæseren, som sidder til højre for døren.

Højde på kortlæser til sundhedskort115 cm

Kommentar: Kortlæseren på 1. sal ved indgangen til biblioteket benyttes udenfor den bemandede åbningstid.

Indretning af biblioteket

Betjeningshøjde på udlånsautomat90 cm

Korteste længde på friplads foran automat150 cm

Personlig assistance til betjening af automaterJa

Skrankehøjde90 cm

SkrankebelysningJa

Teleslynge ved skrankeNej

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger i bygningen på mere end 5%Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Der nogle mindre scener i afdelingen med børnebøger, som benyttes til arrangementer, hvor der kun er adgang via trin.

Afstand mellem lyskilder3 m

Flytbar belysning i form afStander- og bordlampe

Kommentar: Der er stort dagslys indfald fra vinduerne i gavlene og der er bordlamper og standerlamper, så man kan indstille lyset efter behov ved læse- og studiepladserne.

Studie og læsepladser

Frihøjde under arbejdsbord70 cm

Korteste længde af frit manøvreareal foran bord200 cm

Stol ved arbejdsplads har ryglænJa

Stol ved arbejdsplads har armlænNej Red

Sædehøjde på stol ved arbejdsplads48 cm

Computer til rådighed for gæsterJa

Søgefunktion tilgængelig ved hjælp af følgende:: Der er indstillelige kontorstole ved bordene med adgang til computer.

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Kommentar: Der er en række forskellige siddemuligheder.

Toiletter

Handicaptoilet Ja

Kommentar: Der er herre og dame toiletter i stueplan. I hver afdeling er der også et handicaptoilet. Den første dør ind til toiletfaciliteterne har en passagebredde på 77 cm, men døren ind til selve toilettet har en passagebredde på 75 cm.

Manøvreplads foran døren til toilettetJa

Samme gulvniveau foran døren og inde på toilettetJa

Passagebredde gennem dør til toilet75 cm Red

Døren til toilettetDøren åbner udad

Fri plads i dørens åbningsside10 cm Red

Højden af dørtrin til toilet0 cm

Toiletdør, træk og trykkraft1.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetNej Red

Bredde af vendeareal på toilet130 cm Red

Længde af vendeareal på toilet125 cm Red

Bredde på fripladsen på den ene side af toiletkummen85 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg52 cm Red

Siddehøjde på toilettet50 cm

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre side Red

Armstøtter flugter med forkanten af toilettetNej

Armatur på håndvaskenSvært at betjene Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser100 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl118 cm

Højden på beholder til papirservietter134 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Nej

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetrækshåndtag indvendigtNej

Fører/servicehunde og indeklima

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetJa

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Servicepersonale på stedetJa

Afstand til offentlig transport300 m

Information og formidling

Skiltning til væsentlige faciliteter God skiltning mange steder

 

Andre oplysninger

Opdateret: 17-04-2023 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96