Godadgang Logo

Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness

Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness
Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness

Oversigt over Bogense Skovbæk - Picnic, Legeplads og Fitness

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Bogense Skovbæk er et hyggeligt område til træning og leg. Bemærk at der ikke er toiletfaciliteter på stedet.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt15 stk

Kommentar: Der er et parkeringsareal ca 80 m fra området nede ad Kristianslundsvej/Fredskovvej.

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet80 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m10 m

Beskrivelse af området

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

Kommentar: Der er skilte ved de mange fitness faciliteter med instruktion om træningsmetode. Derudover er der skilte med information om naturen.

Ledelinier eller andet der kan benyttes som orienteringNej Red

Kommentar: Stierne rundt i skoven er med træflis eller almindelig skovbund med blade og nedfaldne grene. Området er jævnt og ikke i sig selv kuperet.

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Hunde skal føres i snor.

Fast belægning på gangarealNej Red

Belægningstype på gangarealerBarkflis el. træflis Red

Alternativ adgangsvejNej

Passagebredde på gangarealer130 cm

Oversigtskort over store anlægJa

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 4 %

Borde og bænke

Niveaufri adgang til borde og bænkeJa

Underlag er fast og jævntNej Red

Plads til en kørestol ved bordetNej Red

Frihøjde under bord68 cm

Bænkens sæde-/siddehøjde46 cm

Der er siddeplads, hvor man ikke skal skræve over stivere, bordben m.m.Ja

Kommentar: Der er borde og bænke i hytten ved områdets start. Belægningen inde i hytten er træflis.

Toiletter

Der findes toilet på udearealNej

Direkte adgang fra udearealet til handicaptoiletNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 04-05-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96