Godadgang Logo

Bybadet i Skanderborg

Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg
Bybadet i Skanderborg

Oversigt over Bybadet i Skanderborg

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Bybadet er bygget mhp. at tilbyde tilgængelige adgangsforhold for alle, og der er mange fine detaljer, som man må glæde sig over, når man er på besøg. Der er let adgang via to elevatorer gennem Kulturhuset, så man undgår den stor højdeforskel ned til Bybadet. Bybadet er bygget i træ med en skridhæmmede overflade. På trapperne er alle forkanter markeret og kanterne er suppleret med en skridhæmmende belægning. Der er hjulværn og opmærksomhedsfelter langs alle kanter og niveauspring, og der er ramper til bassinet og til badning på anlæggets yderside. Der er et tilgængeligt toilet og omklædningsfaciliteter og en sauna med en bred dør, som et let at komme ind og ud af. Udover badning benyttes Bybadet også af kano- og kajaksejlere på den sydlige side af anlægget.

Parkering ved Kulturhuset

Antal handicapparkeringspladser2 stk

Antal parkeringspladser ialt30 stk

Bredde på handicapparkeringsplads3.5 m

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringspladsens brugsareal er markeret/opstribetJa

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Kantsten udlignetJa

Hældning på kantstensrampe20 %

Kommentar: Der er to pladser til biler med handicapparkeringstilladelse ved Kulturhuset Skanderborg.

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af området100 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af området100 m

Kommentar: Fra parkeringsarealet skal man ind i Kulturhuset Skanderborg. Derfra er der en stor elevator ned til kulturhusets store terrasse. Derfra er der endnu en udendørs elevator som kører ned til området foran Bybadet. Alternativt kan man benytte de udendørs trapper ned langs Kulturhuset.

Indretning af Bybadet

Den anbefalede tilgængelige vej er skiltetNej

Fast belægning på sti/gangarealJa

Belægningstype på gangarealerBeton

Kommentar: Vejen frem til Bybadet består af et opholdsområde med en belægning af beton, siddemuligheder og beplantning. Der er anlagte ledelinjer og opmærksomhedsfelter fra elevatoren og frem til Bybadet.

Generel passagebredde på stier150 cm

Enkelte strækninger med passagebredde på130 cm

Friholdt areal, bredde130 cm

Højde på friholdt areal220 cm

Stien er niveaufriJa

Niveauspring udlignet vedElevator

Størstedelen af ruten er uden tværfaldJa

Kommentar: Trapperne er i forbindelse med amfitrappen, som består af siddetrin i midten og trapper ude i siden.

Trapper forefindesJa

Bredde på trappen300 cm

TrinmarkeringAlle trin

Markering af trinTrinflade

Belægningstype på trappeTræ

Placering af håndlister ved trapperEnkel Yellow

Højden på håndlister80 cm

Forlængede håndlister ved trappen30 cm

Følbart belægningsskift før trappeJa

Opmærksomhedsfeltets længde90 cm

Kommentar: Der er ramper til og fra Bybadet og rundt på området, samt til og fra bademulighederne.

Bredden på rampen130 cm

Hældning på rampen4 %

Hvilerepos på rampeJa

Højde på hjulværn6 cm

Udlignet overgang til/fra rampenJa

Højde på håndlister80 cm

Placering af håndlisterEnkel Yellow

Belægning på rampe er jævn og intaktJa

Belægningstype på rampeTræ

Opmærksomhedsfelt ved rampenJa

Hvilepladser

Hvileplads har ryglænJa

Siddehøjde på hvilepladser 45 cm

Kommentar: Der er siddetrin på Bybadets amfitrappe og på den øverst platform er der bænke.

Adgang til vandet

Kørestol, der kan benyttes til badningIkke muligt at låne eller leje

Kommentar: Bybadet består af et inderbassin med beskyttet badning, hvor bassinet har en bund, som sikrer en fast dybde. For øvede svømmere foregår badning på ydersiden af Bybadet. Der er adgang til begge muligheder via ramper, som er naturligt integreret i designet. Ved området til vinterbadere er der en fin trappe med håndlister i begge sider.

Badebro

Niveaufri adgang til badebroJa

Håndliste ved adgangen til badebroenBegge sider

Belægning på badebroTræ

Badebroen har hjulværnJa

Passagebredde på badebroen200 cm

Længde på korteste side af vendeareal150 cm

Badebro har trappe til bundenJa Red

Håndliste ved trappe fra badebro ned i vandetBegge sider

Badebro har rampe, så man kan køre ned i vandetJa

Hældning rampe ud i vandet4 %

Håndliste ved rampe ned i vandetEnkel

Liftanordning i forbindelse med badebroNej

Bænke på badebroenJa

Livredder

Der er tilknyttet en livredderfunktion til strandenNej

Kommentar: Badning og ophold foregår på eget ansvar.

Omklædning og toiletter

Kommentar: Der er et stort toilet suppleret med brusemulighed, som kan benyttes til omklædning. Derudover er der dame og herre omklædning.

Passagebredde gennem dør til toilet78 cm

Døren til toilettetDøren åbner udad

Højden af dørtrin til toilet2.5 cm

Dørtrin til toilet er udlignetJa

Toiletdør, træk og trykkraft4 kg

Bredde af vendeareal på toilet165 cm

Længde af vendeareal på toilet165 cm

Bredde på fripladsen på den ene side af toiletkummen80 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg55 cm Red

Siddehøjde på toilettet47 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armstøtter flugter med forkanten af toilettetNej

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej Red

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser100 cm

Indvendig lås er letbetjentLetbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl90 cm

Højden på knappen på håndtørrer110 cm

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Døren er med dørpumpe, hvilket gør, at den er lidt tung at åbne.

Betaling for brug af toiletfacilitetNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 17-08-2023 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96