Godadgang Logo

Bymose Hegn - Plenum Maxi D

Bymose Hegn - Plenum Maxi D
Bymose Hegn - Plenum Maxi D

Oversigt over Bymose Hegn - Plenum Maxi D

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Maxi D er beliggende på overetagen. Der er tilgængelig elevator. Toilettet er beliggende på samme etage, ved værelserne.

Parkeringsforhold/parkeringsplads

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt85 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetNej Red

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3 m Yellow

Kommentar: Der dispenseres for bredden af parkeringspladsen, da der er friplads på den ene side i form af gangareal

Adgang frem til hovedindgang, billetsalg eller bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang5 m

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangCement, beton el. lign.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang200 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgangsforhold, reception og billetsalg

Fri gangbredde ved indgang100 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Kommentar: Der henvises til niveaufri adgang ved personaleindgang (10 m til højre for nuværende handicap indgang med stejl rampe. Bemærk at såvel nuværende handicapindgang som personaleindgang er aflåst og kræver assistance fra personalet. Dette kan ske ved at kontakte Bymosehegn på telefon 48 79 84 00 og advisere ankomst

Vandret flade foran dørNej Yellow

Kommentar: Målt indgang ved handicapparkeringpladserne. Der dispenseres midlertidigt for manglende repos på 130 cm * 130 cm foran alternativ indgang ved udgang indtil nødvendig automatik er etableret

Passagebredde gennem indgangsdøre80 cm

Kommentar: Målt personaleindgang. Handicapindgang har kun 74 cms passagebredde

Kommentar: Målt alternativ indgang ved handicapparkeringpladserne.

Døre bortset fra indgangsdøre

Passagebredde gennem døre i bygningen86 cm

Højden af dørtrin i bygningen2.5 cm

Dørtrin er udlignetJa

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2 kg

Passagebredde på gange i bygningen160 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Indvendige gange og ramper

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Indretning af toilet- og baderum

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet78 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet200 cm

Længde af vendeareal på toilet180 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.73 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå den ene side

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde46 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask84 cm

Friplads under håndvaskJa

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl100 cm

Kommentar: Målt handicaptoilet på gang ved værelserne på samme etage

Øvrige rum - foredragssal, tv-stue, restaurant

Frihøjde under bord69 cm

Fri dybde under bord50 cm

Information, formidling og service

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 02-04-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96