Godadgang Logo

Dalgårdens Børnehus

Dalgårdens Børnehus
Dalgårdens Børnehus
Dalgårdens Børnehus

Furesø Kommune har fokus på tilgængeligheden til kommunens bygninger med offentlig adgang. Kommunen har i den forbindelse fået en række bygninger - herunder adgangen til Dalgårdens Børnehus - tilgængelighedsregistreret. Du kan læse mere om adgangsforholdene i faktaarkene nedenfor.

 

Mærkede steder
Dalgårdens Børnehus - 1. Vuggestue
1. Vuggestue

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, SynshandicappedeDalgårdens Børnehus - 2. Børnehave
2. Børnehave

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede


Kontaktinformationer
AdresseDalsø Park 107-109, 3500 Værløse

Telefon72 16 50 60

EmailJoj@furesoe.dk

Hjemmesidehttps://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-skole-og-unge/dagtilbud/dalgaardens-boernehus/

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96