Godadgang Logo

Danmarks Forsorgsmuseum

Danmarks Forsorgsmuseum
Danmarks Forsorgsmuseum
Danmarks Forsorgsmuseum
Danmarks Forsorgsmuseum
Danmarks Forsorgsmuseum
Danmarks Forsorgsmuseum
Danmarks Forsorgsmuseum

For 100 år siden lå der Fattiggårde og Arbejdsanstalter i tusindvis overalt i Europa. I Svendborg ligger en af de allersidste, som er bevaret. I 1872 slog Fattigvæsenet i Svendborg stolt dørene op til ”Svendborg Købstads Arbejds- og Forsørgelsesanstalt”. I folkemunde kun kaldet Fattiggården. Her blev de fattigste og socialt udstødte borgere indlagt. Man mistede sine borgerlige rettigheder: Stemmeret, ejendomsret, værgeretten over ens børn samt retten til at gifte sig. Det blev vurderet, om man var værdigt eller uværdigt trængende. De værdige skulle bo i Forsørgelsesanstalten. De uværdige skulle bo i Arbejdsanstalten. Museet har til huse i de bygninger, der hørte til Fattiggården. Der er tre længer med gode adgangsforhold til og imellem bygningerne. Museet er renoveret og tilgængeligheden er rigtig god. Der er adgang til alle etager, niveaufri adgang med dørautomatik og tilgængelig cafe og toiletfaciliteter. På museet er der forskellige særudstillinger, som aktualiserer, konkretiserer og individualiserer forsorgens historie. Se blandt andet "Børnehjemsudstillingen" med de personlige genstande og fotografier og læs de glemte og bevægende historier fra tidligere børnehjemsbørn. Titusindvis af danskere har været anbragt under børneforsorgen i det 20. århundrede. De har tilbragt dele af eller hele barndommen på spædbørnshjem, børnehjem og opdragelsesanstalter. Hvordan det var at være anbragt, ved kun de, som selv har prøvet det. I udstillingen får du et unikt indblik i hverdagen som anbragt barn og tiden efter. Læs mere om adgangsforholdene nedenfor til de forskellige faciliteter. Vi håber I får en spændende dag på museet.

Mærkede steder
Danmarks Forsorgsmuseum -  Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet
Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederDanmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Arbejdsafdelingen for mænd

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnHørehandicappedeDanmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Forsørgelsesafdelingen

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder


Kontaktinformationer
AdresseGrubbemøllevej 13, 5700 Svendborg

Telefon62 21 02 61

Emailinfo@svendborgmuseum.dk

Hjemmesidewww.svendborgmuseum.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96