Godadgang Logo

Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd

Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd

Oversigt over Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd

Informationer til
Check Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Arbejdsafdelingen for mænd ligger i en seperat bygning, som har indgang ca. 20 meter fra museets billetsalg. Afdelingen er i to etager og der er etableret elevator/løfteplatform til 1. sal.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt10 stk

Kommentar: Museet råder ikke over eget parkeringsareal og besøgende skal derfor benytte de offentlige, asfalterede og opstribede p-arealer, der ligger langs 'Svinget'.

Handicapparkering skiltetNej

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne0 stk

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang60 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang130 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %4 %

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang130 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin2.5 cm

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgangsdøren200 cm

Kommentar: Den vandrette repos foran indgangsdør er 200 x 300 cm.

Passagebredde gennem indgangsdøre89 cm

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre92 cm

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevatoren/liften går fra stueplan til 1. sal.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 200 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde89 cm

Etageknapperne, laveste 85 cm

Etageknapperne, højeste85 cm

Løftekapacitet400 kg

Platformen - længde på ladet140 cm

Platformen - bredde på ladet100 cm

Passagebredde gennem døre i bygningen53 cm Yellow

Højden af dørtrin i bygningen3.5 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Kommentar: Den fri passagebredde på døre i bygningen skal af hensyn til kørestolsbrugere være mindst 77 cm. På museets 1. sal er dørbredden et enkelt sted reduceret til 53 cm. Der er dispenseret for dette forbehold, idet det kun er en mindre del af udstillingen man ikke har adgang til.

Passagebredde på gange i bygningen85 cm Yellow

Kommentar: Umiddelbart efter indgangen mødes man af et trappenedløb fra 1. sal. Gangbredden er ved trappefoden reduceret til 85 cm (min. kravet er 100 cm). Der er dispenceret for dette forhold, idet der er tale om en kortere strækning.

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Det er et krav, at der er håndlister i begge sider af en trappen. Der er dispenseret for dette krav, idet der er etableret elevator / løfteplatform til 1. sal.

Indretning af toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet94 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet160 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.80 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg77 cm

Toilethøjde48 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask84 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser106 cm

Afstand til sæbedispenser50 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl78 cm

Højden på beholder til papirservietter116 cm

Kommentar: Toilettet er placeret i stueetagen til venstre umiddelbart efter indgangen.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-03-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96