Godadgang Logo

Danmarks Forsorgsmuseum - Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet

Danmarks Forsorgsmuseum -  Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet
Danmarks Forsorgsmuseum -  Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet
Danmarks Forsorgsmuseum -  Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet

Oversigt over Danmarks Forsorgsmuseum - Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Fra parkering til bygning

Bredde på friholdt areal130 cm

Højde på friholdt areal200 cm

Indgang til bygning

Kommentar: Der er opsat automatisk skydedør.

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)2 cm Yellow

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)2 cm

Kommentar: Der er dispenseret for kravet om at hullerne i gitterriste maks. må være 1 cm i gangretningen, da stokke og hundeklør ikke umiddelbart kan sætte sig fast.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 200 cm

SkrankebelysningNej

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Gratis adgang for ledsagerJa

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-03-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96