Godadgang Logo

Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen

Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen

Oversigt over Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Arbejdsafdelingen for mænd ligger i en seperat bygning, som har indgang ca. 40 meter fra museets billetsalg. Afdelingen er i to etager og der er etableret elevator / løfteplatform til 1. sal. Der er toilet i bygningen, men tilgængeligheden til toilettet i hovedbygninger er bedre.

Fra parkering til bygning

Bredde på friholdt areal130 cm

Højde på friholdt areal200 cm

Indgang til bygning

Kommentar: Den vandrette repos foran indgangsdør er 200 x 300 cm.

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)2 cm Yellow

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)2 cm

Kommentar: Der er dispenseret for kravet om at hullerne i gitterriste maks. må være 1 cm i gangretningen.

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre93 cm

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevatoren/løfteplatformen går fra stueplan til 1. sal.

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Kommentar: I stueetagen sidder elevatorens / løfteplatformens udvendige betjeningspanel i fals, hvilket betyder at der er en risiko for brugere kommer til at stå eller sidde i dørbladdets åbningsfelt.

Gange er friholdt for inventarJa

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperEnkel Yellow

Kommentar: Ved trapper bør der være håndlister i begge sider. Der er dog dispenseret for dette krav her, idet der er etableret elevator / løfteplatform til 1. sal.

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Toilettet er placeret i stueetagen. Fripladsen ved siden af toilettet er pga. af en rørkasse reduceret til 56 cm. Der er dispenseret for dette forhold, idet der findes kørestolsegnede toiletfaciliteter ved museets billetsalg.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-03-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96