Godadgang Logo

Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen

Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen

Oversigt over Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen

Informationer til
Check Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Arbejdsafdelingen for mænd ligger i en seperat bygning, som har indgang ca. 40 meter fra museets billetsalg. Afdelingen er i to etager og der er etableret elevator / løfteplatform til 1. sal. Der er toilet i bygningen, men tilgængeligheden til toilettet i hovedbygninger er bedre.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt10 stk

Kommentar: Museet råder ikke over eget parkeringsareal og besøgende skal derfor benytte de offentlige, asfalterede og opstribede p-arealer, der ligger langs 'Svinget'.

Handicapparkering skiltetNej

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang60 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %4 %

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang130 cm

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevatoren/løfteplatformen går fra stueplan til 1. sal.

Elevatordøren er automatisk.Ja

Antal håndlister i elevator1 stk

Kommentar: I stueetagen sidder elevatorens / løfteplatformens udvendige betjeningspanel i fals, hvilket betyder at der er en risiko for brugere kommer til at stå eller sidde i dørbladdets åbningsfelt.

Løftekapacitet400 kg

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Kommentar: Den fri passagebredde på døre i bygningen skal af hensyn til kørestolsbrugere være mindst 77 cm. I stueetagen er dørbredden et enkelt sted reduceret til 53 cm. Der er dispenseret for dette forbehold, idet det kun er en mindre del af udstillingen man som kørestolsbruger ikke har adgang til. Museet råder over mobile ramper (1,90 m) til at udligne et niveauskift på 24 cm, der er i samme del af udstillingen.

Placering af håndlister ved trapperEnkel Yellow

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Ved trapper bør der være håndlister i begge sider. Der er dog dispenseret for dette krav her, idet der er etableret elevator / løfteplatform til 1. sal.

Indretning af toiletfaciliteter

Handicaptoilet Nej

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask83 cm

Højden på sæbedispenser106 cm

Afstand til sæbedispenser50 cm

Indvendig lås er letbetjentLetbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på beholder til papirservietter116 cm

Kommentar: Toilettet er placeret i stueetagen. Fripladsen ved siden af toilettet er pga. af en rørkasse reduceret til 56 cm. Der er dispenseret for dette forhold, idet der findes kørestolsegnede toiletfaciliteter ved museets billetsalg.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-03-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96