Godadgang Logo

Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Oversigt over Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt15 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetNej Red

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus, chaussésten el. lign.

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang200 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %4 %

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang110 cm Yellow

Kommentar: Reposen er lige vel lille, men da døren går indad er det muligt at betjene den - også selvom man sidder i kørestol eller er dårligt gående. Alternativt er der opsat ringeklokke til højre for døren, så assistance til betjening af dørene kan tilkaldes. Højden for ringeklokken er 105 cm.

Passagebredde gennem indgangsdøre105 cm

Højde af dørklokke105 cm

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Betalingsterminal, betjeningshøjde95 cm

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsautomatens højde, idet receptionen er bemandet og automaten kan nedsænkes til 85 cm.

Fri passagebredde frem til skranke 160 cm

Skrankehøjde95 cm

Mindste længede af friplads foran skranke160 cm

Bygningsindretning generelt

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Man skal være opmærksom på at gulvet overalt i udstillingslokalerne hælder med varierende hældning og tværfald på imellem 4,6 og 5,2%. Gulvet er bevidst udformet således af arkitektoniske årsager.

Indretning af toiletfaciliteter

Handicaptoilet Ja

Kommentar: Kørestolsbrugere skal være opmærksom på, at der ikke helt er den ønskede friplads foran døren ind til toilettet. Det er dog muligt at manøvrere rundt, så man kan holde til højre for døren og åbne døren (udad) ind til toilettet, men det kræver lidt manøvrering frem og tilbage.

Indgangsrepos ved toiletJa Red

Passagebredde gennem dør til toilet78 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet170 cm

Længde af vendeareal på toilet160 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg80 cm

Toilethøjde45 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa Red

Højde på håndvask82 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser90 cm

Afstand til sæbedispenser40 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl93 cm

Højden på beholder til papirservietter95 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenJa

Indretning fællesrum

Kommentar: Siddepladser i biografområdet med løse stole i rækker. En kørestol kan placeres efter behov.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport150 m

Gratis adgang for ledsagerJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 27-08-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96