Godadgang Logo

Dyssegårdsparken

Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken
Dyssegårdsparken

Dyssegårdsparken indbyder til ophold, bevægelse og leg for mennesker i alle aldre. Det er tale om en lille frodig lokalpark med skovområder og åbne arealer. Der findes en hundepark, et træningsområde og en legeplads. Derudover er der borde og bænke til picnic og græsarealer, der indbyder til leg og ophold. Der er adgang til parken fra Knud Rasmussens Vej og Ved Renden 51, hvor Det Danske Spejderkorps har lokaler. Der kan parkeres på villavejene. Dyssegårdsparken er en dejlig lille park uden nævneværdige hældninger og med gode brede stier med en fast og jævn grusbelægning. Der er mange bænke langs stierne med ca. 150-200 m imellem. Man kan gå parken rundt eller skyde genvej og lave lidt kortere ture efter behov. Turen rundt er ca. 1 km lang. Der er ikke toiletfaciliteter i forbindelse med parken.

Oversigt over Dyssegårdsparken

Klik på "alle" eller en gruppe for flere detaljer
Information ALLE
Udråbstegn Kørestolsbrugere
Udråbstegn Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseKnud Rasmussens Vej 19, 2870 Dyssegård

Hjemmesidehttps://gentofte.dk/fritid/natur-parker-og-strande/parker-og-groenne-omraader/dyssegaardsparken/

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96