Godadgang Logo

Emmerbølle Strand

Emmerbølle Strand
Emmerbølle Strand
Emmerbølle Strand

Super tilgængelighed og børnevenlig badestrand ved Emmerbølle Strand Camping. Fra handicapparkeringspladsen er der fast underlag til stranden hvor der er udlagt kørefaste måtter over sandet til badebroen som er forsynet med en rampe, der giver badeadgang for gangbesværede og kørestolsbrugere. Campingpladsen stiller sine tilgængelige toiletter til rådighed for mennesker med funktionsnedsættelse og det er muligt at låne en terrængående badestol på campingpladsen. På campingpladsen er det muligt at køre kioskvarer.

Mærkede steder
Emmerbølle Strand - Badebro
Badebro

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederEmmerbølle Strand - Handicapparkering
Handicapparkering

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederEmmerbølle Strand - Strandadgang
Strandadgang

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder


Kontaktinformationer
AdresseEmmerbøllevej 24, 5953 Tranekær

Emailinfo@emmerbolle.dk

Hjemmesidewww.emmerbolle.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96