Godadgang Logo

Energimuseet -(10) Ældre mastetyper og transformertårne.

Energimuseet -(10) Ældre mastetyper og transformertårne.

Oversigt over Energimuseet -(10) Ældre mastetyper og transformertårne.

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Masterne er placeret på græsareal med en fast sti anlagt mellem. Der er handicapparkering ved bygning 9.

Adgang frem til enkeltattraktionens hoved indgang, billetsalg eller receptiom

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Kommentar: Arealet hvor masterne står, ligger ved vejen fra Solbyen og op til hovedbygningen. Der er anlagt en fast sti gennem arealet med masterne.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgangsforhold, reception og billetsalg

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Adgangen gennem indgang er uden niveauspringJa

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Adgang på udearealer andet end frem til enkelt attraktionens indgang

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus, chaussésten el. lign.

Passagebredde på gangarealer150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 5 %

Information, formidling og service

Tekster til information og skiltningEnkle og logiske

Alternativ til guidede omvisninger fx. audioguidesOmvisninger

Tegnsprogstolkning ved omvisningerJa

Kommentar: Der står informationer på hver mastetype.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 09-10-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96