Godadgang Logo

Energimuseet -(10) Ældre mastetyper og transformertårne.

Energimuseet -(10) Ældre mastetyper og transformertårne.

Oversigt over Energimuseet -(10) Ældre mastetyper og transformertårne.

Informationer til
Check Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Masterne er placeret på græsareal med en fast sti anlagt mellem. Der er handicapparkering ved bygning 9.

Adgang frem til enkeltattraktionens hoved indgang, billetsalg eller receptiom

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Kommentar: Arealet hvor masterne står, ligger ved vejen fra Solbyen og op til hovedbygningen. Der er anlagt en fast sti gennem arealet med masterne.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgangsforhold, reception og billetsalg

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Tilladt at medbringe servicehundJa

Adgang på udearealer andet end frem til enkelt attraktionens indgang

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus, chaussésten el. lign.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 5 %

 

Andre oplysninger

Opdateret: 09-10-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96