Godadgang Logo

Faaborg Turistbureau

Faaborg Turistbureau

Oversigt over Faaborg Turistbureau

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er særskilt tilgængelig indgang til højre for trappen, med adgang til turistkontoret via elevator.

Parkering og ankomst

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne1 stk

Adgang frem til hovedindgang

Afstand fra handicapparkering til indgang5 m

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgangsforhold ved hovedindgang

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang150 cm

Kommentar: Repos ved automatisk døråbner.

Passagebredde gennem indgangsdøre100 cm

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRimelig markering flere steder

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Forhal, modtagelse eller reception

Betalingsterminal, betjeningshøjde115 cm

Fri passagebredde frem til skranke 130 cm

Skrankehøjde110 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

SkrankebelysningNej

Teleslynge ved skrankeNej

FM-link ved skrankeJa

Bygningsindretning efter hovedindgang

Elevator giver adgang til : stuen - 1.sal

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde157 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 100 cm

Etageknapperne, højeste105 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator1 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleJa

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Ja

Passagebredde gennem døre i bygningen78 cm

Højden af dørtrin i bygningen3.5 cm

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja Red

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Afstand mellem lyskilder3 m

Markering af trinIngen markering

Placering af håndlister ved trapperI midten

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Indretning af toilet

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet80 cm

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet190 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg80 cm

Toilethøjde45 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er i niveau med toilet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på knappen på håndtørrer120 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påNej

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Øvrige generelle forhold

Forebyggelse af skimmelsvampJa

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Informationsskilte erTydelige skilte

Ínformationsskilte harTydelig tekst

Kontraster på informationsskilteGode kontraster

Højde på tekst på informationsskilte160 cm

Tekster til information og skiltningEnkle og logiske

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedJa

Oplæsning af hjemmesideJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport200 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 29-05-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96