Godadgang Logo

Faaborg Turistbureau

Faaborg Turistbureau

Oversigt over Faaborg Turistbureau

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er særskilt tilgængelig indgang til højre for trappen, med adgang til turistkontoret via elevator.

Adgang frem til hovedindgang

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Forhal, modtagelse eller reception

Fri passagebredde frem til skranke 130 cm

Bygningsindretning efter hovedindgang

Elevator giver adgang til : stuen - 1.sal

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleJa

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Ja

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toilet

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Øvrige generelle forhold

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Informationsskilte erTydelige skilte

Tekster til information og skiltningEnkle og logiske

Oplæsning af hjemmesideJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport200 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 29-05-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96