Godadgang Logo

Farum Arena - Hal 5 Bordtennis

Farum Arena - Hal 5 Bordtennis

Oversigt over Farum Arena - Hal 5 Bordtennis

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Parkering og frem til indgang

Antal handicap-parkeringspladser3 stk

Antal P-pladser ialt80 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Tydelig grafikJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads4.5 m

Antal pladser til kassevogne2 stk

Afstand fra handicapparkering til indgang50 m

Afstand fra holdeplads til indgang20 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang250 cm

Bredde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %5.5 %

Kommentar: Hældning i terræn lige efter parkering.

Indgang til bygning m.m.

Fri gangbredde ved indgang300 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang160 cm

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)1 cm

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)3 cm

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRimelig markering flere steder

Passagebredde gennem indgangsdøre83 cm

Træk- og trykkraft indgangsdør4 kg

Dørgreb og håndtagMeget letbetjente

Indretning forhal, billetsalg m.m.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Skrankehøjde110 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

SkrankebelysningNej

Teleslynge ved skrankeNej

FM-link ved skrankeJa

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : stuen, kælder.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde89 cm

Elevatorstolens bredde135 cm

Elevatorstolens dybde150 cm

Etageknapperne, laveste 110 cm

Etageknapperne, højeste114 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator1 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Passagebredde gennem døre i bygningen110 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen4 kg

Kommentar: Døre til hal

Passagebredde på gange i bygningen140 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja Red

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperBegge

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Afstand mellem lyskilder4 m

Personlig ledsagelseJa

Toiletter

Handicaptoilet Ja

Kommentar: Toilet i kælder ved omklædning ved hal 3

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet87 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2 kg

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet140 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.97 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå den ene side

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde48 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenMeget letbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Indvendig lås er letbetjentMeget letbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl85 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Indretning tilskuertribuner m.m.

Kommentar: Gymnastiksal uden faste tilskuerpladser.

Passagebredde på gangbane rundt om baneanlæg100 cm

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Farum arena er røgfri

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

Højde på tekst på informationsskilte150 cm

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport300 m

Informationsteknologi

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

Oplæsning af hjemmesideNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 07-10-2011 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96